درباره ما

درباره پل سیر

شرکت خدمات مسافرت هواپیمایی و جهانگردی پل سیر تور در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردید و دارای مجوز بند ب از سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگریو مجوز بند الف از سازمان هواپیمایی کشوری جهت صدور بلیط و پروازهای داخلی و خارجی و عضو سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی ( یاتا ) و همچنین فروش بلیط راه آهن جمهوری اسلامی ایران ( قطارهای رجا و فدک ) میباشد و در راستای ارائه خدمات مسافرت هوایی جهانگردیو گردشگری ارائه خدمات مینماید.